0
đàn kawai ND 21 mới sở hữu bộ máy cơ cực nhạy (Ultra-Responsive Action) - một công nghệ độc quyền của Kawai. Nhờ đó, đàn kawai ND-21 mới có được sự nhanh nhẹn của độ nảy phím & sự tinh tế của độ cảm ứng phím đờn.

Comments