تمایلات سادیسمی چیست؟

https://salamateravan2020.blog.ir/1400/06/31/sexual-sadism-disorder

دسته انجمن سادیسم جنسی طولانی ترین 1 الماس ها انتخاب برای کسانی که از منبع تحریک خود می کنند ، ممکن است یک پزشک کلینیک بهداشت روان متوجه شود که معیارهایی برای طبقه بندی این اصرارها به عنوان یک اختلال روانی رعایت